Läs de klassiska serierna! 

 

Wille 14 (publicerad i Wheels nr 8/1982)