Läs de klassiska serierna! 

 

Wille 7 (publicerad i Wheels nr 1/1982)