Läs de klassiska serierna! 

 

Wille 10 (publicerad i Wheels nr 4/1982)