Läs de klassiska serierna! 

 

Wille 16 (publicerad i Wheels nr 10/1982)