Läs de klassiska serierna! 

 

Wille 18 (publicerad i Wheels nr 12/1982)