Läs de klassiska serierna! 

 

Wille 17 (publicerad i Wheels nr 11/1982)