Läs de klassiska serierna! 

 

Wille 12 (publicerad i Wheels nr 6/1982)