Läs de klassiska serierna! 

 

Wille 9 (publicerad i Wheels nr 3/1982)