Läs de klassiska serierna! 

 

Wille 15 (publicerad i Wheels nr 9/1982)