Läs de klassiska serierna! 

 

 Wille 3 (publicerad i Wheels nr 9/1981)