Läs de klassiska serierna! 

 

Wille 2 (publicerad i Wheels nr 8/1981)

I denna serie dyker Willes kompis (och rival) Eugene Fotogen upp för första gången.