Läs de klassiska serierna! 

 

Wille 4 (publicerad i Wheels nr 10/1981)