Läs de klassiska serierna! 

 

 Wille 5 (publicerad i Wheels nr 11/1981)