Läs de klassiska serierna! 

 

Wille 8 (publicerad i Wheels nr 2/1982)