Läs de klassiska serierna! 

 

Wille 13 (publicerad i Wheels nr 7/1982)