Läs de klassiska serierna! 

 

Wille 19 (publicerad i Wheels nr 1/1983)